برای استعلام مدرک، با تلفن همراه خود کیوآرکد مندرج بروی مدرک را اسکن نمایید و یا کد استعلام 16 رقمی مندرج در مدرک (درصورت دارا بودن) را وارد کنید.
info جستجو براساس کد استعلام

© 2024 - IRIMC